3 października, 2023
Oprocentowanie pożyczek

Oprocentowanie pożyczek – od czego zależy i ile wynosi

Oprocentowanie pożyczek to nie jedyny koszt ich zaciągnięcia, ale znacząco wpływa na ich ostateczną cenę. To, dlatego analizując poszczególne oferty kredytów czy pożyczek nie można pominąć wysokości oprocentowania. Jest ono w dużej mierze uzależnione od sytuacji na rynku finansowym, jednak na jego wysokość wpływa też sam bank, ustalając marże. Od czego zależy wysokość oprocentowania pożyczek i ile może ono wynosić?

Oprocentowanie pożyczek a prawo

Chociaż oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od banku i sytuacji na rynkach finansowych, to prawo jasno mówi o maksymalnej wysokości odsetek od kredytu. Obecnie obowiązujący pułap maksymalnego oprocentowania nominalnego pożyczek i kredytów udzielanych przez polskie instytucje finansowe określa Kodeks Cywilny w artykule 359 oraz zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tymi dokumentami maksymalne oprocentowanie pożyczek i kredytów bankowych nie może przekroczyć dwukrotności odsetek ustawowych, które są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz stawki 3,5%.

Sprawdź różnice między kredytem online a pożyczką.

Na co wpływa oprocentowanie pożyczek?

Oprocentowanie pożyczek bezpośrednio wpływa na wysokość naliczonych odsetek, które trzeba zapłacić parabankowi za pożyczenie pieniędzy. Odsetki zaś przekładają się na wysokość raty. Oznacza to, że im wyższe jest oprocentowanie pożyczek, tym wyższa rata i wyższe odsetki do zapłaty, a sama pożyczka jest droższa. Więcej na temat spłaty chwilówek znajdziesz w tym artykule.

Od czego zależy wysokość oprocentowania pożyczek?

Na oprocentowanie pożyczek zawsze składają się dwa czynniki. Pierwszym z nich jest marża indywidualnie ustalana przez bank czy firmę pożyczkową. Jest ona zyskiem instytucji pożyczkowej. Jej wysokość zależy od polityki danego banku czy parabanku. Co ważne, ten element oprocentowania kredytu zawsze da się negocjować. Największe szanse na obniżenie marży oprocentowania pożyczek mają osoby z wysoką zdolnością kredytową. Warto też wiedzieć, że wysokość marży nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Jej wysokość zapisuje się w umowie.

Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość oprocentowania pożyczek jest stawka referencyjna np. WIBOR w przypadku kredytów zaciąganych w złotówkach. Na jej wysokość wpływu nie ma bank, instytucja pożyczkowa czy klient zaciągający dług. Stopa referencyjna jest zależna od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Jeśli stopy spadają, to obniży się również stawka referencyjna, a więc koszty kredytu. Niekorzystną sytuacją dla pożyczkobiorcy jest podwyższenie przez NBP stóp procentowych, ponieważ oznacza to automatycznie wyższą ratę pożyczki.

Zdolność kredytowa a oprocentowanie

Na wysokość oprocentowania pożyczek niewielki wpływ ma również posiadana zdolność kredytowa. Obowiązuje tu zasada, że im wyższa jest zdolność kredytowa, tym niższe jest oprocentowanie.

Secured By miniOrange