4 października, 2023
Podatek od pożyczki pozabankowej

Podatek od pożyczki pozabankowej – kto i ile musi zapłacić?

Osoby zamierzające wziąć pożyczkę, wnikliwie analizują jej koszty. Sprawdzają wysokość oprocentowania, prowizji, marży, konieczność dokupienia obowiązkowych ubezpieczeń. Często jednak zapominają o koszcie, jaki stanowi podatek od pożyczki. Ponosi się go w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej. Ile on wynosi i kto musi go zapłacić?

Czym jest podatek od pożyczki?

Podatek od pożyczki jest tym, który płaci się w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, czyli takiej, jaką jest umowa pożyczki. Aktualnie stawka od czynności prawnych wynosi 0,5%. W przypadku pożyczek procent wyliczany jest od pożyczanej kwoty. Poza niektórymi wyjątkami podatek od pożyczki opłaca pożyczkobiorca. Należność należy uiścić w Urzędzie Skarbowym, a wcześniej złożyć odpowiednią deklarację. Czas na złożenie dokumentu to 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki. Deklaracje musi wypełnić każdy pożyczkobiorca, bez względu na to, czy jest on zwolniony z podatku, czy też nie.

Czy podatek od pożyczki zawsze jest obowiązkowy?

Dobrą wiadomością jest to, że podatek od pożyczki nie musi płacić każdy. Jest on obowiązkiem, jeśli pieniądze pożycza się od członka rodziny czy znajomych. Podatek musi być opłacony, jeśli dług jest udzielony w ramach tzw. social lendingu, przez nieznane osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z pożyczaniem pieniędzy np. dealera samochodowego. Zwolnione z podatku od pożyczki są natomiast osoby, które zaciągają zobowiązania finansowe od instytucji finansowych np. banków czy parabanków. Wynika to z tego, że prywatne pożyczki są obarczone bardzo dużym ryzykiem m.in. dlatego, że nie podlegają przepisom ustawy o kredycie konsumenckim.

Kto może być zwolniony z podatku od pożyczki?

Prawo dopuszcza szereg wyjątków, które zwalniają z obowiązku podatkowego. Wśród takich wyjątków wymienia się m.in.:

  • Umowy o pożyczkę zawarte między osobami należącymi do tak zwanej pierwszej grupy podatkowej (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, ojczymowie, macochy oraz teściowie) o ile kwota zobowiązań nie przekracza 9637 zł w ciągu ostatnich 5 lat;
  • Umowy o pożyczki na kwotę poniżej 1000 złotych;
  • Pożyczki celowe na naukę, wywiązanie się z obowiązków alimentacyjnych, opłat ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, czy opieki społecznej.

Niezapłacony podatek od pożyczki – konsekwencje

Osoby, które muszą zapłacić podatek od pożyczki, a uchylają się od tego obowiązku, muszą liczyć się z konsekwencjami. Niedopełnienie formalności powoduje wzrost kwoty należnego podatku do 20% podstawy opodatkowania.

Secured By miniOrange