3 października, 2023
ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska – regulacje prawne działania parabanków

Ustawa antylichwiarska ma walczyć z nieuczciwymi firmami pożyczkowymi i zaprowadzać ład na rynku finansowym. W ostatnim czasie jej zapisy zostały zaktualizowane, a nowe przepisy znacząco wpływają na działalność parabanków. Zabraniają one m.in. udzielania pożyczek ze zbyt wysokim oprocentowaniem i kosztami pozaodsetkowymi. Jakie jeszcze nowe uregulowania wprowadza znowelizowana ustawa antylichwiarska?

Czym jest ustawa antylichwiarska?

Ustawa antylichwiarska to potoczna nazwa ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i innych aktów prawnych. Ich głównym celem jest zapobieganie pożyczaniu pieniędzy na wysoki procent, a co za tym idzie, wyeliminowanie nieuczciwych praktyk. W 2019 roku ustawa antylichwiarska została zmodyfikowana. Znalazło się w niej szereg zapisów na nowo określających zasady działania parabanków.

Nowe zapisy ustawy o chwilówkach

Nowe zapisy ustawy antylichwiarskiej mają umożliwić bezpieczne zakupy na raty, a także przeciwdziałać ukrytym kosztom pożyczek. Najważniejsze zapisy dokumentu mówią o:

  • ograniczaniu wysokości pozaodsetkowych kosztów pożyczek,
  • dotkliwych karach za udzielanie lichwiarskich pożyczek,
  • limitach przy egzekucji nieruchomości.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami nad działaniem instytucji pożyczkowych nadzór obejmie Komisja Nadzoru finansowego.

Szczegółowe zapisy nowelizacji ustawy

Podstawowym zapisem nowelizacji ustawy antylichwiarskiej jest ten mówiący o obniżeniu kosztów pozaodsetkowych. Nowy limit ma wynosić 22% wartości pożyczki (w przypadku pożyczek na miesiąc) oraz 45% w skali roku (w przypadku pożyczek długoterminowych) – przed nowelizacją wynosił on 55%. Zmianie ulegnie też maksymalny limit opłat w przypadku zakupów ratalnych – będzie on wynosił 45% kwoty pożyczki w skali roku.
Kolejną zmianą dla parabanków jest to, że egzekucje komornicze z mieszkania nie będą mogły być wykonywane, jeśli zadłużenie nie przekroczy 5% wartości nieruchomości. Nowa ustawa antylichwiarska zakazuje także przywłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki.

Nad tym, czy parabanki stosują się do nowych przepisów, czuwać będzie Komisja Nadzoru Finansowego. To ona ma roztoczyć nadzór nad wszystkimi instytucjami pożyczającymi pieniądze na procent. Parabanki, które nie dostosują się do nowej rzeczywistości, czekają srogie kary. Jedną z nowelizacji ustawy antylichwiarskiej jest wprowadzenie kary więzienia od 3 miesięcy do 5 lat dla każdego, kto żąda zapłaty kosztów dodatkowych lub odsetek dwukrotnie wyższych niż maksymalne ustawowe. Na podmioty gospodarcze niestosujące się do nowych przepisów nałożone mogą być też wysokie kary finansowe.

Secured By miniOrange